top of page

Kurumsal yapı

ÖMB Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi, 25 Ekim 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun kararı ile kurulmuş, 10 Kasım 2016 tarihinde şirketler mukayyitliği tarafından tescil edilmiş ve 28 Şubat 2016 tarihinde ise bakanlar kurulu kararı ile “hayır kurumu” olarak ilan edilmiştir.

Mali yapı

ÖMB Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi, yardım ve bağışlarla faliyetlerini yürütmektedir. Gelir vergisi yasasının 8. maddesinin, 1. fıkrası gereği, şirketler, ilgili yıldaki safi kazançlarının %10'una kadarki bölümünü, bakanlar kurulu tarafından onaylanarak, kabul edilebilen hayır kurumu ve dernekler listesine dirmiş olan Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezine bağışlayabilirler.

Şeffaflık ilkesi

 

ÖMB Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi'nin hesapları yetkili muhasip ve denetim uzmanları tarafından tutulmakta olup, şeffaftır, her türlü kontrole ve denetime açıktır.

bottom of page